Şedinţă Guvern, 9 iunie. Deciziile zilei pentru români

radiodcnews Team |
Data publicării:
| Categorie: Știri

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 9 iunie 2022.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României
Actul normativ se referă la ocuparea și modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru funcțiile publice vacante și temporar vacante din cadrul autorităților, instituțiilor publice și organismelor cu atribuții în gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, precum și în cadrul structurilor beneficiare cu atribuții în implementarea angajamentelor asumate conform acestui mecanism.
Aceste posturi pot fi ocupate pe durata de implementare a PNRR, respectiv până la data de 31 decembrie 2026. 
Măsura a fost luată (prin derogare de la prevederile art. 618 din OUG 57.2019 privind Codul administrativ), având în vedere că perioada de implementare a PNRR este relativ scurtă, iar pentru aceasta sunt necesare resurse umane specializate, astfel încât PNRR să poată fi implementat în termenele asumate 
31 august 2026 este data până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane și ținte asociate investițiilor cheie și reformelor majore aferente celor șase piloni principali.


2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaţionale
Proiectul de act normativ include o serie de măsuri de natură să asigure continuarea regimului sancționatoriu al Uniunii Europene, aplicat în contextul agresiunii militare ruse din Ucraina, fără a prejudicia activitatea unor companii din România și, implicit, locurile de muncă din aceste companii. 
Astfel, se introduce posibilitatea de instituire a unui mecanism de control care să furnizeze garanții că persoana juridică asupra căreia se aplică sancțiunile nu poate avea acces la fonduri sau resurse economice ale entității deținute sau controlate. În baza acestui mecanism de control, se pot face unele derogări în sensul de a fi permise operațiuni precum accesarea fondurilor necesare pentru continuarea activității economice, plata salariilor angajaților, plata utilităților, a serviciilor, taxelor, contribuțiilor, costurilor comerciale, furnizorilor aferenți activității de producție, achiziție și vânzare etc.


II. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRARE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului internaţional pe tema Securităţii energetice, sub egida Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securităţii – RACVIAC, ȋn perioada 13-16 iunie 2022, la Ploiești
Actul normativ prevede alocarea sumei de 27.410 lei necesară organizării Seminarului internațional pe tema Securității energetice sub egida Centrului de Cooperare în Domeniul Securității RACVIAC, care se va desfășura la Ploiești, în perioada 13-16 iunie 2022. Finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul Ministerului Energiei pe anul 2022. 


III. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema:

- Aprobarea negocierii acordului de împrumut (Primul program pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 467,5 mil. EUR și a semnării acestuia; și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor;

-Aprobarea negocierii acordului privind asistența financiară nerambursabilă (Primul program pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru soluții inovatoare privind bunurile publice globale, în valoare de 24,2 mil. USD și a semnării acestuia; și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor;

-Aprobarea acordului de principiu pentru contractarea celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare, în valoare de până la 500 mil. USD echivalent


Memorandumul aprobă:


- negocierea Acordului de împrumut cu BIRD pentru un program pentru politici de dezvoltare (DPL1) pentru creștere verde și incluzivă în valoare de 467,5 mil. euro;
- negocierea Acordului privind asistența financiară nerambursabilă, în valoare de 24,2 mil. dolari.  
- acordul de principiu pentru contractarea celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare (DPL2), în valoare de până la 500 mil. USD echivalent
Acordul de împrumut în valoare de 467,5 mil euro (echivalentul in euro a 500 mil. USD) este primul din cele două acorduri împrumut pentru politici de dezvoltare (DPL) pe care BIRD şi-a manifestat disponibilitatea de a le acorda României. Valoarea împrumutului DPL1 ar putea fi majorată până la circa 600 mil. euro, sub rezerva aprobării de către Comitetul Director Executiv al Băncii.  Acordul de principiu cu privire la acest împrumut a fost semnat în 2021. 
DPL 1 este planificat a fi aprobat de Comitetul Directorilor Executivi ai Băncii până la finele lunii iunie 2022, iar DPL 2 urmează a fi contractat în 2023. Acțiunile aferente DPL 1 sunt deja îndeplinite. Țintele aferente DPL 2 vor putea fi reanalizate/ajustate, cu ocazia contractării acestuia, în funcție de condițiile concrete de îndeplinire a acțiunilor în cauză. 
Împrumuturile DPL vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale. Contractarea acestora de către România este condiționată de adoptarea unor acțiuni de reformă. 

Articole similareCele mai noi articoleTrend - Top citite


DC Media Group Audience


pixel