APIA, informaţii pentru fermieri: Acordarea plăţilor în avans - Campania 2022

radiodcnews Team | Dată: 05 aug 2022, 21:31 | Categorie: Știri
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 16 octombrie 2022 va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2022.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1352 din 3 august 2022 de derogare, pentru anul 2022, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Precizăm că plăţile pentru schemele finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2022 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Plăţile pentru schemele finanţate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 01.01.2022.

***

APIA eliberează adeverinţe fermierilor crescători de animale care doresc să acceseze credite bancare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând de luni, 8.08.2022, eliberează adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii şi/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, care doresc să acceseze credite bancare.

În acest sens, pentru a veni în sprijinul fermierilor, APIA a încheiat convenţii cu instituţiile bancare şi nebancare şi cu fondurile de garantare din domeniul agricol privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii şi/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă care atestă depunerea de către beneficiar, în Campania 2022, a Cererii unice de plată pentru schemele de ajutoare naţionale tranzitorii şi/sau sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi numărul de animale confirmate în urma efectuării unui prim control administrativ.

Totodată, prin adeverinţa eliberată de APIA, se confirmă că fermierul, la data emiterii Adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru schemele din sectorul zootehnic şi că acesta îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cuantumurile înscrise în convenţii sunt următoarele:
- Ajutorul Naţional Tranzitoriu în sectorul lapte - schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7 - L) - 61,25 lei/ tonă;
- Ajutorul Naţional Tranzitoriu în sectorul carne - schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8-C) - 213,20 lei/cap;
- Ajutorul Naţional Tranzitoriu speciile ovine/caprine - schema cuplată de producţie, (ANTZ 9) - 15,21 lei/cap;
- Sprijin cuplat categoria bivoliţe de lapte - 510,10 lei/tonă;
- Sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne - 824,60 lei/cap;
- Sprijin cuplat categoria vaci de lapte - 1159,00 lei/tonă;
- Sprijin cuplat viermi de mătase - 289,40 lei/kg gogoşi;
- Sprijin cuplat categoria ovine / caprine - 54,61 lei/cap.

Conform prevederilor Convenţiei, dobânda aferentă contractului de finanţare pentru beneficiarii sprijinului acordat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare şi FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei, la adresa: www.apia.org.ro, în secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.

Articole similareCele mai noi articoleTrend - Top citite